Program ,,Nie Pal Przy Mnie Proszę"

 

Nauczyciel realizujący:  Agnieszka Zięba

Osoby wspomagające: Jerzy Puzoń, Iwona Ryszawa

W naszej szkole został zrealizowany program profilaktyczny „Nie pal przy mnie, proszę”. W programie tym uczestniczą uczniowie klas 1-3

Celem głównym programu było zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu oraz promowanie zdrowego, aktywnego stylu życia.

Cele szczegółowe to:

 • uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia
 • kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie
 • uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia
 • uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem
 • wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

Na zajęciach edukacyjnych uczniowie obejrzeli prezentację o tematyce antynikotynowej, przeprowadzono pogadankę oraz zorganizowano wystawę plakatów. Dzieci pokolorowały symbol programu wiewiórkę Wiki oraz wzięły udział w konkursie „Zdrowy, wolny od dymu tytoniowego styl życia” organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku i Sanepid.

Tematami zajęć było:

 1. Co to jest zdrowie?
 2. Od czego zależy nasze zdrowie?
 3. Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
 4. Co robić, gdy moje zdrowie jest zagrożone?
 5. Nie pal przy mnie, proszę!

 

Współpracujemy z

 • Sanepidem w Kraśniku,
 • Starostwem Powiatowym w Kraśniku,
 • Pielęgniarką szkolną.
 • Rodzicami

 

mamo tato nie pal

 

papieros1

 

papieros2

 

papieros3