Nasza szkoła przystąpiła do XI Powiatowej Edycji Alertu Ekologiczno – zdrowotnego. Organizatorami programu są Starostwo Powiatowe w Kraśniku we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

W zakładce tej znajdziecie informacje dotyczące realizacji zadań wynikających z założeń alertu.

Celem alertu jest:

 • promowanie zdrowego stylu życia oraz poznawanie i uświadamianie głównych zagrożeń środowiska naturalnego.
 • wskazywanie niebezpieczeństw wynikających z działalności człowieka.
 • zachęcanie do ochrony naturalnych zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej, do bezpiecznego kontaktu z przyrodą w tym podejmowania działań na rzecz ochrony zasobów wodnych.
 • podnoszenie świadomości zdrowotnej.
 • podnoszenie poziomu i stopnia wykorzystania terenów atrakcyjnych przyrodniczo dla rekreacji i czynnego wypoczynku.

W skład zespołu koordynującego Alert wchodzą: A. Biegaj, I. Ryszawa; A. Zięba; E. Sieczka; M. Goleń; S. Wieprzyńska.

Zakres tematyczny Alertu:

 1. Działania na rzecz ochrony przyrody i kształtowania środowiska naturalnego.
 2. Działania na rzecz ochrony zasobów wodnych(popularyzowanie metod oszczędzania wody, przeciwdziałania zjawisku suszy.)
 3. Racjonalne korzystanie z surowców, propagowanie korzystania z opakowań ekologicznych.
 4. Ochrona kasztanowców.
 5. Działania na rzecz zachowania i doskonalenia potencjału zdrowia jednostki.
 6. Podejmowanie działań antysmogowych.
 7. Udział w konkursie „LAPBOOK – EKO NA OKOŁO”